Oblastný výbor SVF - Oblasť ZÁPAD

 

- zastupuje Konferenciu oblasti v období medzi dvoma konferenciami

- rieši otázky a problémy neuvedené vo vykonávacích pokynoch

- je odvolacím orgánom voči rozhodnutiam súťažnej komisie

- zastrešuje komunikáciu medzi klubmi v oblasti a SVF

- spravuje webovú stránku oblasti

 

Adresa :    Ing.Michal Suchánek

                 OV SVFOZ

                 Komenského 1651/88

                 020 01 Púchov

kontakt :     e-mail :   ov@svfoz.sk

 

                  telefón :  + 421 / 905 26 26 13

 

predseda OV :   Ing. Michal Suchánek

členovia OV :     Mgr. Mária Andová

                          Augustín Konečný, (predseda súťažnej komisie)

                          Mgr.Milan Pivarček (zástupca AVR)

                          Martin Vadrna