Súťažná komisia

 

- riadi súťaže v zmysle uznesenia Konferencie oblasti

- vydáva priebežné výsledky súťaží

- sleduje dodržiavanie súťažného poriadku volejbalu a vykonávacích

   pokynov, pri ich prípadnom porušení je povinná vyvodiť dôsledky

- rozhoduje o zmene začiatkov alebo mieste stretnutí, schvaľuje

  predohrávky, resp.dohrávky stretnutí

 

 

adresa : Súťažná komisia

             SVF-OZ

             P.O.BOX 113

             905 01 SENICA

 

e-mail :   sk@svfoz.sk

 

telefón : +421 / 911 905 254

 

 

predseda : Augustín Konečný (Senica)

členovia :  Pavel Trubáčik (Skalica)

                Roman Špaček (Skalica)