k 29.2.2024

Zmena termínu stretnutí

Mladšie žiačky 6-kový 

Na základe žiadosti 1.VK Púchov A a súhlasu HIT Trnava B sa stretnutia , Púchov A – Trnava B č. stretnutí 108 a1082/2  odohrajú 20.4.2024  o 10,00 ,  

 

Zmena termínu stretnutí

Mladšie žiačky 6-kový 

Na základe žiadosti 1.VK Púchov A a súhlasu PALAS VK Levice sa stretnutia , Púchov A – Levice  č. stretnutí 97 a97/2  odohrajú 28.3.2024  o 10,00 ,  

 

k 28.2.2024

Zmena termínu stretnutí

Mladšie žiačky 6-kový 

Na základe žiadosti 1.VK Púchov a súhlasu VK Skalica sa stretnutia , Púchov B – Skalica B č. stretnutí 122 a122/2  odohrajú 28.4.2024  o 10,00 ,  

 

Zmena času stretnutí

Mladšie žiačky 6-kový 

Na základe žiadosti 1.VK Púchov o zmenu času stretnutí, SK schvaľuje začiatky stretnutí nasledovné:

stretnutia dňa 12.5.2024 , Púchov B – Skalica A č. stretnutí 127 a127/2 sa odohrajú , 127 o 9,00 , 127/2 o 11,00.

stretnutia dňa 12.5.2024 , Púchov A – Komárno č. stretnutí 111 a111/2 sa odohrajú , 111 o 13,00  , 111/2 o 15,00.

 

k 24.2.2024

Zmena miesta a času stretnutí

Mladšie žiačky MINI 3-kový 

Na základe žiadosti VM Senica sa stretnutia skupiny N odohrá hala RSMS, začiatok o 13,30.

 

Zmena miesta a času stretnutí

Mladšie žiačky MIDI 4-kový 

Na základe žiadosti VM Senica sa stretnutia skupiny D odohrá telocvičňa 1. ZŠ, V.P.Tótha, začiatok o 10,30.

 

k 22.2.2024

Zmena času stretnutí

Kadetky 

Na základe žiadosti VM Senica sa stretnutia VK Nové Mesto , č. TKYZ33,33/2 začnú dňa 17.3.2024 o 9,00 a 40 min.

 

Zmena termínu stretnutí

Kadetky 

Na základe dohody VK Skalica  a Palas VK Levice  sa stretnutia č. TKYZ25,25/2

 dohrajú  dňa 21.4.2024 o 10,00 a 12,00.

 

k 6.2.2024

Zmena miesta stretnutí:

Staršie žiačky 

Na základe dohody VK Nové Mesto a Palas VK Levice  sa stretnutia č. CYZA58,58/2

 odohrajú dňa 10.2.2024 v Športovej hale, Javorínska o 10,00.

 

Zmena termínu stretnutí:

Kadeti 

Na základe dohody ŠK Hamuliakovo a VK Slávia SPU Nitra sa stretnutia č. TIZA22,22/2 odohrajú dňa 25.2.2024 o 10,00 .

 

k 3.2.2024

Zmena termínu stretnutí:

Kadeti 

Na základe dohody VK Nové Mesto a VKP Bratislava sa stretnutia číslo 24,24/2 odohrajú dňa 10.2.2024 o 11,00 a 13,00.

 

Starší žiaci 

Na základe dohody MŠK Púchov  a VK Nové Mesto sa stretnutia číslo 15,15/2 odohrajú dňa 13.4.2024 o 10,00 a 12,00 v Púchove.

 

Dohrávka kadetky

Kadetky 

Na základe dohody Palas VK Levice a VM Senica sa stretnutia číslo 23,23/2 odohrajú dňa 18.2.2024 o 10,00 a 12,00 v Dom Športu , Levice.

 

Zmena miesta a času stretnutí

Staršie žiačky 

Na základe žiadosti VKM Piešťany sa stretnutia číslo 57,57//2 odohrajú dňa 10.2.2024 o 13,00 a 40 min, miesto konania stretnutí 9. ZŠ , E.F.Scherera.

 

k 30.1.2024

Zmena usporiadateľa stretnutí  Z R U Š E N É

Starší žiaci 

Na základe dohody MŠK Púchov  a VK Nové Mesto sa stretnutia číslo 15,15/2 odohrajú dňa 10.2.2024 o 14,00 a 16,00 v Novom Meste.

 

Zmena termína stretnutí

Staršie žiačky 

Na základe dohody VKM Piešťany a VK Nové Mesto sa stretnutia číslo 90,90/2 odohrajú dňa 11.2.2024 o 10,00 a 40 min

 

Zmena termína a času  stretnutí

Staršie žiačky 1. trieda

Na základe dohody MVK Nové Mesto a UKF Nitra sa dohrávka stretnutí číslo 44,44/2 uskutoční dňa 7.2.2024 o 15,00.

 

Zmena času  stretnutí

Mladšie žiačky 6-kový

Na základe dohody VK Nové Mesto a Palas VK Levice sa stretnutia číslo 82,82/2 odohrajú dňa 11.2.2024 o 9,00 a 40 min.

 

Zmena miesta  stretnutí

Staršie žiačky 1. trieda

Na základe žiadosti HIT Trnava  a súhlasu MVK Nové Mesto  sa stretnutia starších žiačok  , čislo stretnutí 56,56/2 odohrajú v telocvični V Jame 3.

 

Zmena termínu  stretnutí

Kadeti

Na základe žiadosti VK Nové Mesto a súhlasu VK TAMI  sa stretnutia kadetov, čislo stretnutí 24,25/2 odohrajú v novom termíne -17.2.2024..

 

k 26.1.2024

Zmena miesta stretnutí

Staršie žiačky 2. trieda

Na základe žiadosti VK Púchov B sa stretnutia  KY2Z 22, 22/2 , dňa 21.1.2024 , odohrá v telocvični Gymnázium Púchov , ulica 1. mája, 905.

 

k 19.1. 2024

Zrušenie stretnutí

Mladšie žiačky

Na základe žiadosti VM Senica, ochorenie hráčok na covid, sa stretnutia MZ6Z 70,70/2 VK – Skalica – VM Senica rušia.

Po dohode družstiev sa stretnutia odohrajú dňa 4.2.2024.

 

Zrušenie stretnutí

Mladší žiaci

Na základe žiadosti HIT Trnava , ochorenie hráčov na covid, sa stretnutia MI6Z 14, 14/2,  HIT Trnava – VK Nové Mesto rušia.

Družstvo HIT Trnava sa dohodne so súperom na termíne dohrávky a oznámi to na SK.

 

Zmena miesta stretnutí

Mladšie žiačky

Na základe žiadosti HIT Trnava a súhlasu VK Nové Mesto sa stretnutia MY6Z 88, 88/2 odohrajú v telocvični V Jame 3, Trnava.

 

k 11.1. 2024

Zmena termínu stretnutí

Kadeti

Na základe žiadosti ŠK Hamuliakovo a súhlasu TJ Spartak Myjava, sa stretnutia 7. kola, číslo stretnutí  TIZA21, 21/2  odohrajú dňa 20.1.2024 o 10,00 ,

 

k 11.1. 2024

Zmena času stretnutí

Mladšie žiačky – MINI skupina G

Na základe žiadosti VM Senica sa stretnutia 4. kolo skupina G sa odohrá dňa 11.2.2024 ,začiatok stretnutí 13,30 v športovej hale RSMS Senica

 

Zmena termína stretnutí

Mladšie žiačky – MINI skupina E

Na základe žiadosti HIT Trnava a súhlasu VM Senica, Palas VK Levice, VKM Piešťany, 4. kolo skupina E sa odohrá dňa 18.2.2024.

 

k 9.1. 2024

Zmena termína stretnutí

Mladšie žiačky – MIDI skupina B

Na základe žiadosti VM Senica a súhlasu HIT Trnava a VK RZ Nové Zámky 3. kolo skupina B odohrá dňa 27.1.2024. Začiatok stretnutí o 10,30 v telocvični 1. ZŠ Senica V.P.Tótha,

 

k 6.1. 2024

Mladší žiaci

Na základe žiadosti VK Spartak UJS Komárno a súhlasu MŠK Púchov sa dohrávka stretnutí, číslo stretnutí MI6Z 7, 7/2 odohrajú v zmenenom termíne -14.1.2024.

 

k 3.1. 2024

Zmena termína stretnutí

Staršie žiačky  2.trieda

Na základe žiadosti VK RZ Nové Zámky a súhlasu VK Spartak UJS Komárno , sa stretnutia VK RZ Nové Zámky  –VK Spartak UJS Komárno , č. stretnutí KY2Z 23, 23/2 odohrajú v zmenenom termíne -  20.1.2024

 

k 15. 12. 2023

Zmena termína stretnutí

Staršie žiačky 2. trieda

Na základe žiadosti VK Spartak UJS Komárno , pre zdravotný stav družstva , sa stretnutia VK Levice –VK Komárno , č. stretnutí KY2Z 19, 19/2 neodohrajú. Nový termín po súhlase VK Levice  sa stretnutia odohrajú dňa 23.3.2024 o 10,00 v ŠHT18.

 

k 7. 12. 2023

Zmena usporiadateľa stretnutí

Mladší žiaci 6-kový

Na základe žiadosti VO 1970 MŠK Púchov a súhlasu HIT Trnava sa stretnutia mladší žiaci MI6Z 11 a11/2 Púchov- Trnava odohrajú  10.12.2023 v Trnave a stretnutia MI6Z 17 a 17/2  Trnava-Púchov odohrajú 17,3,2024 vPúchove.

 

k 6. 12. 2023

Zmena miesta a času stretnutí

Mladšie žiačky 3-kový MINI

Na základe žiadosti VKM Piešťanské sojky a súhlasu VKNové Mesto, VK Skalica a VK Púchov, sa turnaj skupina C, odohrá v termíne,  dňa 10.12.2023 v telocvični 9. ZŠ , ul. Scherera, Piešťany . Začiatok o 11,00.

 

k 30. 11. 2023

Zmena termínu stretnutí

Staršie žiačky 2. trieda

Na základe žiadosti VK Spartak UJS Komárno a súhlasu Volley project UKF Nitra, sa ,staršie žiačky 2. trieda, č. stretnutí  KY2Z 18, 18/2 , odohrajú dňa 1.12.2023 o 15,00 a 40 minút .

 

Zmena termínu stretnutí

Mladšie žiačky 4-kový MIDI

Na základe žiadosti Palas VK Levice, (choroba hráčok) a súhlasu VK Spartak UJS Komárno, sa turnaj skupina A, odohrá v dohodnutom termíne,  dňa 10.12.2023 o 10,00.

 

k 24. 11. 2023

Kadeti:

Na základe žiadosti VO 1970 MŠK Púchov sa stretnutia  MŠK Púchov – VK Nové Mesto v termíne 10.12.2023 odohrajú pre obsadenie haly,  v čase  15,00 prvé stretnutie.

 

k 17. 11. 2023

Zmena termínu  stretnutí:

Staršie žiačky :

Na základe žiadosti MVK Nové Mesto sa stretnutia  UKF Nitra - MVK Nové Mesto v termíne 16.12.2023 neuskutočnia.

 

Zmena termínu  stretnutí:

Mladší žiaci :

Na základe žiadosti VK Spartak UJS Komárno a MŠK Púchov sa stretnutia  Púchov – Komárno v termíne 19.11.2023 neuskutočnia.

Družstvo VK Spartak UJS Komárno  doručí dohodnutý termín do 25.11.2023 aj so súhlasom súpera.

 

Zmena termínu stretnutí:

Starší žiaci :

Na základe žiadosti VK Spartak UJS Komárno a súhlasu VK SPU Nitra, sa stretnutia starších žiakov , č. stretnutí CIZA 8, 8/2 odohrajú dňa 25.11.2023 o 10,00 v telocvični  ZŠ ul. Práce Komárno

 

Zmena hracieho času stretnutí:

Staršie žiačky :

Na základe žiadosti VK Nové Mesto sa upravujú časy stretnutí nasledovne

1. turnaj žiačky MINI skupina C začiatok o 9,00

kadetky Nové Mesto - VIVUS stretnutia č. 17, 17/2 o 12,00 a 14,00.

Všetky stretnutia sa hrajú v Športová hala , Javorinska,.

 

Zmena termínu stretnutí:

Staršie žiačky :

Na základe žiadosti Palas VK Levice a súhlasu HIT Trnava, sa stretnutia starších žiačok , č. stretnutí CIZA 31, 32/2 odohrajú dňa 3.12.2023 o 10,00 v Dome športu.

 

k 10. 11. 2023

Zmena termínu turnaja:

Mladšie žiačky 4-kový MIDI .

Na základe žiadosti VK RZ Nábrežná a súhlasu HIT Trnava a VM Senica, sa turnaj skupina B , 2. kolo pre obsadenie telocvični v termíne 2.12.2023, odohrá 9.12.2023 o 10,00.

 

k 7. 11. 2023

Zmena miesta  stretnutí:

Mladší žiaci .

Na základe žiadosti Mládež Trnava pre obsadenej športovej haly,  stretnutia 18.11.2023 CYZA26,23/2 Mládež Trnava – UKF Nitra sa odohrajú v hale V Jame ,3.

 

k 3. 11. 2023

Zmena miesta a časustretnutí:

Mladší žiaci .

Na základe žiadosti Mládež Trnava a súhlasu VK Púchov pre obsadenej športovej haly, sa stretnutia

5.11.2023 MI6Z 5,5/2 Mládež Trnava - VK Púchov sa odohrajú v hale MTF STU Jána Bottu o 9,30 a 40 minut.

 

k 31. 10. 2023

Zmena termínu stretnutí:

Starší žiaci .

Na základe žiadosti MŠK Púchov a súhlasu VK Nové Mesto pre obsadenej športovej haly, sa mení termín stretnutí :

18.11.2023 CIZA 7,7/2 MŠK Púchov – VK Nové Mesto sa mení na 17.11.2023.

 

Zmena času stretnutí stretnutí:

Kadeti:

Na základe žiadosti VK Nové Mesto a súhlasu ŠK Hamuliakovo sa stretnutia VK Nové mesto - ŠK Hamuliakovo, číslo stretnutí TIZA 8,8/2, dňa 5.11.2023 odohrajú v časoch 14,00 a 16,00 hodine.

 

k 23. 10. 2023

Zmena usporiadateľa stretnutí:

Staršie žiačky .

Na základe žiadosti HIT Trnava Trakovice a súhlasu Palas VK Levice sa mení usporiadateľ stretnutí :

18.11.2023 CYZA 30,30/2 Hit Trnava Trakovice – Palas VK Levice sa hrá v Leviciach

06.04.2024 CYZA 75,75/2 Palas VK Levice– Hit Trnava Trakovice sa hrá v Trakoviciach.

 

k 18. 10. 2023

Zmena termínu stretnutí:

Staršie žiačky 2.trieda

Na základe žiadosti VP UKF Nitra a súhlasu VK RZ Nábrežná Nové Zámky sa stretnutia č. KY2Z 04,4/1, VK RZ Nábrežná Nové Zámky – VP UKF Nitra B  odohrajú dňa 19.10.2023  14,00 a 40 min.

 

k 6. 10. 2023

Zmena termínu stretnutí:

Staršie žiačky 2.trieda

Na základe žiadosti VK Spartak UJS Komárno a súhlasu VK RZ Nábrežná Nové Zámky sa stretnutia č. KY2Z 02,2/2, Komárno – Nové Zámky odohrajú dňa 8.10.2023  o 10,00 a 40 min.

 

Zmena miesta a času stretnutí:

M-SR mladšie žiačky:

Na základe žiadosti VK Spartak UJS Komárno a súhlasu 1.VK Púchov sa stretnutia č. MY6Z 07,7/2, Komárno – Púchov odohrajú dňa 8.10.2023 v ŠH Športové centrum UJS , Hradská ul. 3659 o 14,00 a 40 min.

 

Zmena termínu stretnutí:

M-SR staršie žiačky:

Na základe žiadosti HIT Trnava sa pre chorobu rušia stretnutia mladších žiakov 1. kolo, čísla stretnutí MI6Z01,2/1 ,  HIT Trnava – VK Nové Mesto,dňa 8.10.2024.

Klub HIT Trnava predloží čestné vyhlásenie o chorobe členov družstva a dohodne sa na termíne dohrávky s družstvom VK Nové Mesto a doloží to písomne.

 

k 30. 09. 2023

Zmena miesta stretnutí:

M-SR staršie žiačky:

Na základe žiadosti VK Trakovice a súhlasu UKF Nitra sa stretnutia CYZA 03 a 3/2 odohrajú:

dňa:

   7.10.2023 o 10,00 a 40 min       telocvičňa ZŠ Kornela Mahra , Trnava

 

k 26. 09. 2023

Zmena času stretnutia:

M-SR kadeti:

Na základe žiadosti VK Nové Mesto a súhlasu VKP Bratislava sa stretnutia 3 a 3/2  odohrajú

   1.kolo    VK Nové Mesto    - VKP Bratislava,           č.stretnutí  TIZA03,3/2,

dňa:         

   1.10.2023 o 14,00 a 16,00.