súťažná sezóna 2021/2022

         

       - Upravený rozpis 6-tkových súťaží - chlapci, dievčatá

              (zmeny platné od 21.02.2022)

 

 

       - Rozpis 3 a 4-kového volejbalu - chlapci

 

       - Rozpis 3 a 4-kového volejbalu - dievčatá

 

       - Adresár družstiev 6V, verzia 2 z 15.11.2021

 

       - Adresár družstiev 3a4V, verzia 2 z 15.11.2021

 


 

 

 

 

 

 

 

                       Marketingový partner ObV Západ SVF