súťažná sezóna 2022/2023

         

       - Upravené Vykonávacie pokyny Západ 2022/23 - verzia4 .docx

              (zmeny platné od 01.08.2022)

       - Upravené Vykonávacie pokyny Západ 2022/23 - verzia4 .pdf

 

 

       - Športový poriadok Západ 2022 - .pdf

 

       - Uznesenie Konferencie Západ 2022 - .pdf

 

- Adresár Západ 2022/23 družstiev 6-tkového volejbalu, verzia 2 (5.10.2022)

 

- Adresár Západ 2022/23 družstiev 3- a 4-kového volejbalu, verzia 2 (22.11.2022)

 


 

 

 

 

 

 

 

                       Marketingový partner ObV Západ SVF